Saturday, September 17, 2011

Kisah Kelahiran Negara Malaysia"Saya melihat perkara yang penting mengenai dengan Malaysia sebenarnya, adalah untuk membolehkan wilayah Borneo memerintah sendiri sekaligus merdeka dalam Malaysia. Hari Penjajahan sudah berakhir dan bukan hasrat Malaya untuk meneruskan penjajahan, apabila wilayah Borneo menjadi sebahagian Malaysia. Ia bukan dijajah lagi tetapi menjadi rakan kongsi yang sama taraf tidak lebih dan tidak kurang dengan negeri lain. Negeri lain yang dimaksudkan iaitu Sarawak, Singapore dan Malaya"

Petikan ucapan Tuanku Abdul Rahman Al-Haj, Perdana Menteri Malaya.
Sumber: Strait Times, October 2, 1962

No comments:

Post a Comment