Sunday, February 26, 2012

Penipuan dalam royalti minyak ke atas Sabah dan Sarawak

Dalam kenyataan Pengerusi Petronas pertama Malaysia, Ku Li... Sabah dan Sarawak mempunyai hak ke atas minyak sendiri dan melalui video yang dirakamkan, beliau sendiri menyatakan dan menerangkan bahawa dalam linkungan 3km daripada perairan Sabah dan Sarawak, kerajaan pusat layak untuk mendapat 12% royalti; 3-10km 10% royalti manakala 10km ke atas di perairan antarabangsa hanya 8% sahaja. Makanya, kerajaan pusat hanya layak mendapat 30% sahaja daripada minyak Sabah dan Sarawak!!! Bukan 95%. Rakyat Sabah dan Sarawak ditipu bulat-bulat oleh Malaya!

Tetapi bila dilihat secara rasionalnya, memang benar. Kerana Malaya tidak berhak keatas minya tersebut. Mereka boleh dapat hanya royalti dan atas budi bicara daripada Sabah dan Sarawak! Malaya telah banyak menipu rakyat Sabah dan Sarawak... Mampukah Sabah dan Sarawak berdiam lagi??? 49 Tahun bersama Malaya, Kedaulatan Negara Sabah dan Sarawak tidak dihormati, penindasan dan pengabaian yang jelas telah ditunjukkan dengan membelakangkan pembangunan Sabah dan Sarawak. Perkara 18/20 telah dicabul dan tidak dihormati... Dan yang paling jelas sekali... Malaysia itu adalah negara yang "TIDAK SAH"! Perjanjian Malaysia 1963 sudah terbatal secara automatik! No more Malaysia... The fact is only North Borneo (Sabah) and Sarawak... Independent Countries...!

Part 1

 Part 2

Part 3No comments:

Post a Comment