Tuesday, May 12, 2015

Dont fear to sign petition for Sabah Sarawak Keluar Malaysia (SSKM)!


Dont fear to sign petition! Jangan kita takut untuk menandatangani petition ini... Keluar dari Malaysia bukanlah satu perkara mustahil. Biarlah anak watan kita sendiri yang mentadbir Negara Sarawak dan Negara Sabah. Kita menunggu 300000 tandatangan dan seterusnya membolehkan Pihak UN menjalankan tugas mereka. Cukup sudah kita Negara Sabah dan Negara Sarawak dipijak oleh orang lain. Minta semua tandatangan. Ibu-ibu, bapa- bapa, adik-beradik, ahli keluarga... Janganlah risau, bersama-sama kita memelihara Tanahair Kita...
Jangan tidak menandatangan... Saya pun dah menandatanganinya.
-----------------------------------------------------------
Kak telo medut sain petition ieh... Keluar man malaysia debei mustahil. Biar anak liko telo menaban Negara Sarawak... Telo lulo 300000 laweh bak sain beh ien UN akan pigik tugas lien. Cukup ngak liko telo gak Negara Sarawak tikap 'a... Badak sain semuah... Lo tina, atama... Janak-janak lo adik-kakak... Kak tukud. Sama-sama telo jemaga liko telo... Sain kak debei sain... Ko pun ngak sain..
------------------------------------------------------------
Kada tokou korosi mongoi sain diti petition.lumabus mantad malaysia okonko moginipi.biar no tulun tokou sondii momorinta diti Pogun Sabah.magandad tokou 300,000 sumain diti petition moi do kaanu di UN momonsoi kalaja diolo.ula no tokou Pogun Sabah do mai ulak-ulako tulun do suai.mokianu toinsanan do sumain.ina-apa,inan-aman,tompinai,keluarga...kada kotongob.miampai tokou momogompi iti Pogun tokou.kada au sumain.yoku nga kasain no kasari.

---------------------------------------------
重要的公告::任何的朋友, 不要害怕签署这份请愿书...脱离马来西亚是可能的。让我们自己的祖国,执政沙捞越。我们正在等待300,000签名,从而使联合国履行其职责。沙捞越是足够的,我们已加强别人。要求所有的签名。母亲,父亲,兄弟和姐妹,家庭成员...不用担心,我们一起保持祖国,我们...不签...我已经签了字......请点击下面的链接

Pergo et perago|| Dum spiro spero


No comments:

Post a Comment